Obec Čilá - Křivoklátsko, Berounka, Rokycansko

Okolí Čilé

Pohled z Vyhlídky na Plazu, Chlum   Foto: L. Rys

 


Jednotlivá místa si můžete prohlédnout na fotografiích pod tipy na výlet...


LÍPA

  • Dominantní vrch nad údolím u Podmokelského mlýna (503 m.nm.), 6 km od Čilé. Cesta na vrcholek Lípy je značena jen částečně, za obcí Podmokly pokračujte po zeleném turistickém značení směr Jankovský mlýn, Týčský vrch... Zalená za vsí odbočuje ze silnice, směřující do Hradiště, na polní cestu. Dojdete po ní až k úpatí kopce, zde odbočte z turistického značení a pokračujte stoupáním po lesní cestě... Odměnou za nikterak dlouhý výstup Vám bude krásný pohled do širokého okolí...

SKRYJSKÁ JEZÍRKA

  • Častý turistický cíl vzdálený asi 2,5 km od Čilé, "romantistická" skálami sevřená partie Zbirožského potoka. Pro pěší je turistická stezka dobře přístupná, s udržovanými lávkami. Obzvlášť v letních měsících však očekávejte, že zde nebudete sami. Pokud si chcete tento úsek opravdu "vychutnat" navštivte jej spíše mimo letní sezónu. Ze Skryjských jezírek je možné dále pokračovat ve směru do Skryjí i dále proti proudu Zbirožského potoka do údolí pod Ostrovcem a Zbiroha... Podrobněji v kategorii Pro pěší...

SKRYJE - KOSTEL ARCHANDĚLA MICHAELA, JOACHIM BARRANDE

  • Vesnice Skryje je od Ćilé vzdálena 2,5 km, pohodlně do ní dojdete po zpevněné silničce přes údolí Zbirožského potoka (Slapnice), nebo s malou "zacházkou" po turistické značce přes Skryjská jezírka. V obou případech se na cestu napojíte cca 20 m za značkou obce Čilá (směr Podmokelský mlýn), pokud nebudete pokračovat dále po silnici, ale rovně po prašné cestě... Dále turistické značení.  První zmínky o obci spadají do 13. století, stejně jako Čilá jsou Skryje položené nad řekou Berounkou. Výraznou dominantou obce je kostel Archanděla Michaela v barokním slohu z r. 1713. Nejdete zde i několik původních roubených chalup. S obcí Skryje je spojené i působení stavebního inženýra Joachima Barranda, který velkou část svého života věnoval geologickému  a paleontologického výzkum Českých starších prvohor, což jej vyneslo mezi světovou špičku těchto vědních oborů. V této spojitosti pak stojí za vidění i odkryté profily místních hornin (Skryjsko - Týřovické kambrium). Profil naleznete hned u silnice směřující ze Skryjí na Křivoklát (v Luhu). Odtud můžete dále pokračovat až na zříceninu hradu Týřova, nebo se vrátit a občerstvit v některé z místních hospod...

ZŘÍCENINA HRADU TÝŘOV

  • Ze Skryjského Luhu - pod vsí u mostu přes Berounku, pokračujte po žlutém turistickém značení až ke zřícenině, cesta pro pěší vede po vrstevnici nad Berounkou, sráz je místy poměrně příkrý, cesta samotná je však dobře udržovaná. Z Týřova je krásný výhled na řeku.

VÁCLAV MATOUŠEK - FIALOVÝ POUSTEVNÍK

  • Václav Matoušek, malíř známý spíše jako fialový pousevník je zajímavou postavou úzce spjatou s tímto krajem. Ve svých textech o něm píše další známá postava tohoto kraje Ota Pavel - Fialový poustevník (MF Praha, 1977). Václav Matoušek je pochován na Skryjském hřbitově.

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE CHLUMSKÁ STRÁŇ

  • Svahové a suťové porosty přitozeného charakteru s početnou populací tisu červeného ve stromovém patře. U obce Chlum, viz. Vyhlídka na Plazu...

VYHLÍDKA NA PLAZU - CHLUM

  • Přírodní vyhlídka na skalnatém výběžku u obce Chlum přímo nad řekou Berounkou (ukazatel s turistickým značením najdete přímo v obci, kde se dá pohodlně zaparkovat, vyhlídka je od něj vzdálena cca 10 min chůze). 

KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA V DOLANECH u Hlinců

  • Pravděpodobně raně gotický kostel z poloviny 13. stol. (vznik kostela s původním pohřebištěm spadá zřejmě již do období romáského), je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Podrobnosti o kostelu a jeho "znovuobnovení" naleznete na stránkách obce Hlince, odkaz ZDE.
Zřícenina hradu TýřovZastavení u obce Chlum, v pozadí PodmoklyChlum, náves...Cesta z Chlumu na Zvíkovec, pohled na Sádka, červené turist. značeníZvětšitZvětšit